Hem

Miljö

Fem grundläggande principer för hållbarhet

 

Mer med mindre:

1. Låg vikt
2. Få komponenter
3. Bra material
4. Lång livslängd
5. Vagga till vagga

Minimal miljöbelastning:
 
1. Lägsta möjliga ”koldioxidavtryck”
2. Inga giftiga kemikalier
3. Minskad användning av
icke förnybara resurser