Hem

Miljö

Miljöpionjär (milstolpar)

2011: GRI-rapport

2010: Svanen-märkning – HÅG Capisco

2008: GHG Greenhouse rapport om växthusgaser

2006: GREENGUARD

2005: Grön el

2004: EPD 

1999: ISO 14001

1996: EMAS

1995: Introduktion av återvunnet material

1993: Första generationens Eco Design Criteria

1990: Första miljöchefen