Hem

Miljö

Visste du det här?

Resultat från våra miljöproduktbeskrivningar EPD, visar att cirka 95 procent av våra produkters totala miljöpåverkan är kopplad till vårt val av material, processer och leverantörer.

Koldioxidavtryck per modell (Kg CO2 som produceras per stol)